ARCHÍV · Jún 2011 · Architektúra  
  Štúdio KUNY design

Pri svojom vzniku v roku 2006 sa členovia štúdia KUNY design chceli venovať projektovaniu interiérov, rodinných domov, bytov ale tiež komerčných a kancelárskych priestorov. Snaha dozerať nad každým projektom od jeho prvých návrhov, cez realizáciu až po konečnú podobu si však žiadala stále viac času zaoberať sa samotným dizajnom, čo napokon zákonite vyústilo do každodennej komunikácie s rôznymi dodávateľmi, výrobcami nábytku či malými remeselníkmi. Dnes je hlavnou náplňou štúdia realizovanie vlastných návrhov i tendrovanie jednotlivých dodávateľov pre klienta.

 
   
GOLDMAN GOLDCAR WELL